สัมมนาปลดล็อคความคิด

สัมมนาปลดล็อคความคิด
"พลิกอังกฤษ...เป็นโอกาส" โดยครูเฟียต

สัมมนาปลดล็อคความคิด "พลิกอังกฤษ...เป็นโอกาส" โดยครูเฟียต จัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2558 ที่โรงแรม St.James กทม.
มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 50 ท่าน ที่ถูกจุดไฟให้ลุกโชนขึ้นมาฝึกภาษาอัง­กฤษให้สำเร็จให้ได้ภายในปีนี้เพื่อต้อนรับ AEC

เชิญติดตามงานสัมมนาแบบสุดยอดเช่นนี้ของครูเฟียตครั้งต่อไปได้ ที่
www.facebook.com/krufiat.fanpage และ
https://www.youtube.com/watch?v=Irg91aTVMcY

 

แล้วทักษะภาษาอังกฤษของคุณ จะเปลี่ยนไปตลอดกาล!
Kru Fiat


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,920